Teagmháil le Scáthán

Rphost: iris.scathan@dcu.ie

Facebook: Scáthán DCU

Scáthán 2017: Leagan clóite

Dearadh eagrán speisialta comórtha den iris le cur i gcló mar chomhartha aitheantais agus buíochais do na scríbhneoirí a bhí rannpháirteach i gcomórtas scríbhneoireachta Scáthán le linn na bliana 2016.

Is féidir leagan PDF den iris chlóite a íoslódáil anseo.

Foireann

Coiste eagarthóireachta 2017

  • Anna Heussaff
  • Caitríona Ní Chléirchín
  • Caoimhe Nic Lochlainn
  • Aodán Ó Gallchóir
  • John Woods

Cuid den choiste eagarthóireachta

Triúr de choiste eagarthóireachta Scáthán (ó chlé go deas): Caoimhe Nic Lochlainn, Anna Heussaff agus Aodán Ó Gallchóir.

Dearthóir

Ronan Doherty

Scríbhneoirí

Is iad mic léinn, iarmhic léinn agus foireann reatha Ollscoil Chathair Bhaile Cliath a scríobh na míreanna san iris seo. Luaitear cúrsa agus bliainghrúpa na mac léinn idir lúibíní nuair is cuí.

Íomhá chúlra an tsuímh ghréasáin/íomhá chlúdaigh na hirise clóite

Deirbhile Ní Chathail

Meitheal deartha na hirise

Meitheal deartha na hirise (ó chlé go deas): John Woods, Caoimhe Nic Lochlainn, Caitríona Ní Chléirchín, Ronan Doherty, Caoimhe Ní Chonghaile agus Barra Ó Scannláin.

Buíochas

Ba mhaith le coiste eagarthóireachta Scáthán buíochas a ghabháil leis na daoine seo a leanas:

Ciarán Mac Murchaidh, Uáitéar Mac Gearailt, Caoimhe Ní Chonghaile, Barra Ó Scannláin, Aidan Geraghty, foireann Fiontar & Scoil na Gaeilge.