Teagmháil le Scáthán

Rphost: iris.scathan@dcu.ie

Facebook: Scáthán DCU

Scáthán 2018: Leagan clóite

Dearadh eagrán speisialta comórtha den iris le cur i gcló mar chomhartha aitheantais agus buíochais do na scríbhneoirí a bhí rannpháirteach i gcomórtas scríbhneoireachta Scáthán le linn na bliana 2017–18.

Is féidir leagan PDF den iris chlóite a íoslódáil anseo.

Foireann

Coiste eagarthóireachta 2018

  • Caitríona Ní Chléirchín
  • Caoimhe Nic Lochlainn
  • Dairena Ní Chinnéide

Dearthóir

Ronan Doherty

Scríbhneoirí

Is iad mic léinn, iarmhic léinn agus foireann reatha Ollscoil Chathair Bhaile Cliath a scríobh na míreanna san iris seo. Luaitear cúrsa agus bliainghrúpa na mac léinn idir lúibíní nuair is cuí.

Íomhá chúlra an tsuímh ghréasáin/íomhá chlúdaigh na hirise clóite

‘Taobh Bhaile Dháith’ le Dairena Ní Chinnéide

Buíochas

Ba mhaith le coiste eagarthóireachta Scáthán buíochas a ghabháil leis na daoine seo a leanas:

Ciarán Mac Murchaidh, foireann Fiontar & Scoil na Gaeilge, Dara de Poire agus Jack Lenihan.