Coiscéimeanna ar an díon,
Glóir ísle a chloistear faoin staighre,
Aghaidheanna a fheictear san fhuinneog,
An bhfuil siad ag féachaint amach nó isteach?

Na coirp dhubha ar an sleamhnán sa ghairdín,
An bhean sí ag caoineadh go goirt agus go gáifeach,
Na spioraid ag teacht anuas ó fhithisí talún,
Scáth i scáthán ag breathnú i gcónaí.

An domhan faoin talamh,
Cad iad na speicis atá thíos ansin?
Púcaí, taibhsí torainn, muanna agus gúil,
An bhfuil siad ag teacht i mo dhiaidh?

Cá bhfuil siad ag dul?
Cad é a theastaíonn uathu?
Cén fáth a bhfuil siad ag fanacht?
Cén fáth nach bhfuil a n-anam thuas nó thíos?