Is maith liom a bheith ag ithe,
Is breá liom a bheith ag ól,
Is aoibhinn liom a bheith ag imirt peile,
Ach is fearr liom a bheith ag seinm ceoil.

Is maith liom a bheith ag damhsa,
Is breá liom a bheith ag marcaíocht,
Is aoibhinn liom a bheith ag imirt haca,
Ach is fearr liom a bheith ag rothaíocht.

Is maith liom a bheith ag imirt rugbaí,
Is breá liom a bheith ag babhláil,
Is aoibhinn liom a bheith ag deanamh míreanna mearaí,
Ach is fearr liom a bheith ag clárscátáil.

Is maith liom a bheith ag scipeáil,
Is breá liom a bheith ag bádóireacht,
Is aoibhinn liom a bheith ag campáil,
Ach is fearr liom a bheith ag iascaireacht.

Cad iad na rudaí a dhéanann tú féin,
Nuair atá tú bréan den scoil agus den léann?